Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Bebek İsimleri T - Erkek İsimleri

T - Erkek İsimleri

TAHA : Kuran'da bir sure adı.

TALAY : Gereğinden çok.

TALİP : Arayan, isteyen - Alıcı müşteri

TAMER : Nitelikli, sayılan kişi

TAN : Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı

TANAY : Şafaktaki ay.

TANBERK : Şafak çizgisi - Parlayan şimşek

TANER : Şafak gibi aydınlık yiğit

TANJU : Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad

TANKUT : Kutlu, uğurlu sabah

TANSEL : Şafak seli, ışık seli

TARCAN : Ayrıcalıklı dost.

TARHAN : Oğuzlarda demirci ustası - Tüccarlar - Han ve komutan ünvanı

TARIK : Sabah yıldızı, Zühre, Venüs

TARKAN : İslam'dan önce Türklerin kullandığı vekil, vezir gibi san

TAŞKIN : Coşmuş, taşmış halde bulunan - Akarsuların taşması

TAYFUN : Okyanuslarda görülen fırtına

TAYFUR : Küçük bir kuş türü

TAYGÜN : Çocuk, torun

TAYKUT : Kutlu, uğurlu çocuk.

TAYLAN : Yakışıklı ve sırım gibi genç.

TEKİN : Tek, eşsiz - Uyanık, tetikte

TEOMAN : Hun İmparatoru Mete'nin babası

TEVFİK : Uygun düşme, uyma - Başarma - Allah'ın yardımına ulaşma

TEZCAN : Telaşlı, heyecanlı

TİMUÇİN : Moğol İmparatoru Cengiz - Katı, sağlam demir

TİMUR : Demir - Türk-Moğol İmparatoru

TOLAY : 1.Cemaat. 2.Topluluk.

TOLGA : Savaşçıların giydikleri demir başlık

TOPRAK : Yer kabuğunun yüzey bölümü

TOYGAR : Tarlakuşu, turgay

TUFAN : Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur

TUGAY : İki alaydan oluşan askeri birlik

TUĞRUL : Ak doğan - Selçuklu'nun kurucusu

TUNA : Çok bol - Yavru - Görkemli, gösterişli - Bir akarsu

TUNCAY : Tunç renkli ay

TUNCER : Tunç gibi kuvvetli

TUNÇ : Bakır, çinko, kalay karışımı

TURAN : Türklerin en eski yurtlarına verilen ad

TURGAY : Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe

TURGUT : Oturulacak yer, konut

TURHAN : Soylu, seçkin

TÜRKER : Yiğit Türk