Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Anasayfa Hayvanları Tanıyalım
Hayvanları Tanıyalım

Resimli Hayvan Sesleri videosu

Hayvan Sesleri videosu


 

Atlar

Yazdır

Dünyadaki atların çoğu evcilleştirilmiştir. Vahşi atlar ise çoğunlukla Moğolistan’ın geniş bozkırlarında yaşamaktadırlar. Bu atlar Przewalski (pır-ze-vals-ki) atları adıyla anılmaktadır. Ancak bölgedeki aşırı avlanmalar yüzünden bu hayvanların sayısı oldukça azalmıştır. Yine insanların koyun, sığır gibi hayvanlarını otlatmak amacıyla vahşi atların yaşam alanına getirmesi de bu hayvanların besin kaynaklarının gitgide tükenmesine sebep olmaktadır.

Fiziksel Özellikleri

Vahşi atlar evcil türlere göre daha küçüktürler. Ağırlıkları 200 ila 340 kg. arasında değişir. Yerden yükseklikleri ise 120 cm. civarındadır. Vücutları şişmanca, kafaları da biraz büyüktür. Evcil atlara göre daha kalın ve koyu bir yeleleri vardır, bacakları ise daha kısadır. Ömürleri yaklaşık 20 yıldır.