• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2021 - Çocuk Eğitimi

Günes Enerjisi

Güneş aslında nedir?

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde bulunan enerji dolu bir yıldızdır. Güneş, günışığı ile yaydığı enerji sayesinde dünyamızdaki yaşamın var olmasını sağlar. O halde güneş enerjisini nasıl tarif ederiz? Güneş’in bize ve dünyamıza gönderdiği ısı ve ışığa “Güneş Enerjisi” diyoruz. Güneşin enerjisi, güneşin çekirdeğinden açığa çıkan ışınım enerjisidir.

Dünyamızda yaşamın sürmesi için güneşin enerjisi gerekli! Şöyle de söyleyebilirim: Eğer güneş enerjisi olmasaydı, odun, kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr gibi, dünyamızdaki diğer tüm enerji kaynakları da olmazdı!

Bu enerji kaynağı, yenilenebilir enerji kaynakları içinde en güçlü olanı! Enerjisi hiç tükenmeyen bir kaynak… Özellikle ülkemizde yıl boyunca yoğun olarak kullanılabiliyor.

Devamını oku...

Jeotermal Enerji Nedir

Nedir bu jeotermal enerji? Senin için sözlüğe baktım. “Jeo” sözcüğü yerküre, “termal” ise ısı anlamına geliyormuş; bu durumda jeotermal de “yerkürenin iç ısısı” demek oluyor.

Jeotermal enerji hakkında biraz daha düşünelim. Yerkabuğunun altında, dünyanın çekirdeğinde, erimiş demire benzeyen bir oluşum var. Buna magma diyoruz. Yeraltındaki tabakaların ısısı magmaya yaklaştıkça artar. Magmanın verdiği sıcaklıkla yeraltındaki sular da ısınır. Böylece yeraltı sıcak sularının ve buharlarının içinde ısı enerjisi birikir. İşte bu yerkürenin iç ısısına ve enerjisine jeotermal enerji deniliyor.

 

Jeotermal enerji nasıl bulundu? Binlerce yıl önce Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlar, yeraltından çıkan sıcak akışkanı, çömlek, cam ve dokuma yapmak gibi işlerde kullandılar. Jeotermal enerjiyi banyo yapma, ısınma ya da yemek pişirme gibi işlerde ilk kullananlar ise, Romalılar ve Çinliler oldu. 1300’lü yıllarda, ilk olarak Fransa’da evleri ısıtmak için kullanıldı. Daha sonra Avrupa’da evlerin yanı sıra iş yerlerini ve suyu da ısıtabileceği keşfedildi. Bu gelişmelerin ardından, Amerika’da tesisler açıldı. 1930’lu yıllarda ise, İzlanda başta olmak üzere pek çok ülke, büyük ısıtma projeleri üzerinde düşünmeye başladı. Fakat jeotermal enerjiden elektrik üretme fikri, ilk kez İtalya’daki Larderello Bölgesinde hayata geçirildi. Pier Ginori Conti, 1904 yılında, ilk türbini, yani gücü elektriğe dönüştüren makineyi yaptı.

Devamını oku...

Su Enerjisi

Su Enerjisi

Hayat, su ile başladı. Gezegenimizin % 70’i sudan oluşuyor, insanların, hayvanların ve bitkilerin de… Su, sürekli şekil değiştiren büyülü bir madde! O, dünyanın her yerinde var. Bulutlarda, denizlerde, göllerde, okyanuslarda, toprakta, bitki örtüsünde ve tüm canlıların içinde… Bir döngü ile dünyadaki hayatın devam etmesini sağlayan su, bulutlardan yağmur ya da kar olup toprağa, oradan denizlere ve göllere ulaşır. Kıpır kıpır yaramaz bir çocuk gibidir ve sürekli hareket eder.

Suyun enerjisinden elektrik bile üretilebilir. Üretilen bu enerjiye hidroelektrik enerji denir.

Hidro = SU

Suyun hareketinden elektrik üretmek için santraller kurulur.
Peki, bu santrallerde neler olur?

Suyun içindeki potansiyel enerjinin, önce mekanik enerjiye yani harekete, sonra da elektrik enerjisine dönüştüğünü gözlemleyen bilim adamları, iki yöntem geliştirdiler. Ya kanal tipi (rezervuarsız) hidroelektrik santrali ya da baraj tipi (rezervuarlı) hidroelektrik santrali kurularak iki şekilde de elektrik üretilebilir.

Devamını oku...

f t g m